cevre

Çevre Nedir?

Okulumuz, evimiz, mahallemiz, şehrimiz, parklar, ormanlar; buralarda yaşayan insanlar ve tüm hayvanlar; nehir, göl, deniz, orman, hava, su ve diğer tüm canlı cansız varlıklar çevremizi oluşturur. Kısaca, içinde yaşadığımız ortama “çevre” denir. İnsanlar da diğer tüm canlılarla birlikte doğayı tahrip etmeden, çevresine saygılı bir şekilde, uyum içinde yaşamalıdırlar. 002Çevremize verdiğimiz her zarar, istesek de istemesek de bizi etkileyecektir. Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için temiz havaya, temiz suya, temiz besine, kısaca temiz çevreye ihtiyaç duyarlar ve bunları bulabildikleri yerleri yaşam alanı olarak seçerler. İnsanların yaşam alanlarına zarar vermesi o yaşam alanını paylaştığı tüm canlılara ama en çok da kendisine zarar vermektedir. Sağlıklı bir yaşam ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür…

Çevre Kirliliği Nedir?

Çevre kirliliği kısaca, çevrenin insan eliyle bozulması olarak adlandırılır. Canlıların hayatlarını olumsuz yönde etkileyen, cansız ögelere ise zarar veren yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına "çevre kirliliği" adı verilmektedir. Havanın, suyun ve toprağın kirli olması insanlar başta olmak üzere tüm canlıların zarar görmesi demektir. Havanın, suyun ve toprağın kirli olması sağlımızı tehlikeye sokar.5li atik grup

Geri Dönüşüm Nedir?

Çevre kirliliğini yaratan önemli unsurlardan bir tanesi çöp sorunudur. Ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kamyon çöp atıyoruz. Oysa bu çöplerin önemli bir bölümü yeniden değerlendirilebilir. Geri dönüşüm, bizim başka bir işe yaramayacağını düşünerek, “çöp” değimiz atıkların, mesela şişelerin, kâğıt ve kartonların, süt kutularının, plastik kapların, metal kutuların, ahşap kasaların çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi anlamına gelir. Yani kısaca, atıklardan yeni bir ürün ya da ham madde yapılması işlemine geri dönüşüm denir.

Geri Dönüşümün Önemi

Ne Yapabilirim?

Disual Digital Visuals - www.disual.net